นโยบายของALLYOUNG จะ คืนเงินให้ลูกค้าภายใน 7 วัน
หากคุณไม่พอใจกับการซื้อของคุณคุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่: 

allyoungthailand@gmail.com

1. แจ้งให้เราทราบทางอีเมลก่อนส่งคืนสินค้า ใส่หมายเลขคำสั่งซื้อ ชื่อหมายเลขติดต่อและเหตุผลในการส่งคืน
allyoungthailand@gmail.com
2. ใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่อีกครั้งและผนึกไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อนที่จะส่งกลับที่อยู่ด้านล่างค่าขนส่งคุณลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบเอง

 

วิธีการได้รับเงินคืน

ภายใต้การทบทวนและอนุมัติของ ALLYOUNG ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินและคืนเงินหาก:

i) สินค้าที่ส่งกลับถูกซื้อในช่วงขายพร้อมกับราคาโปรโมชั่น
ii) สินค้าที่ส่งกลับไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท
iii) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนไม่ตรงตามใบสั่งซื้อของคุณ
iv) ระยะเวลาที่ส่งคืนเกินกำหนดเวลาที่กำหนด

 

คลังสินค้า allyoung

3. โปรดตรวจสอบว่าตอนส่งคืนสินค้า คุณลูกค้าต้องคืนอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม (ปิดผนึกและไม่มีการเปิด)
4. การคืนเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการ ภายใน 7 วัน ทำการเมื่อเราได้รับสินค้าที่ส่งกลับมาในคลังสินค้าของเรา 
5. จำนวนเงินคืนจะขึ้นอยู่กับราคาที่คุณซื้อ (หลังจากการโปรโมชันส่วนลดและส่วนลด)
BACK TO TOP